Περιβάλλον

Προταιρεότητα μας η προστασία του περιβάλλοντος

Προταιρεότητα μας η προστασία του περιβάλλοντος

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην περαιτέρω διαμόρφωση των διαδικασιών λειτουργίας του Ομίλου.
 
Το μέλλον του Ομίλου βασίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό του και στις μακροχρόνιες σχέσεις που αναπτύσσει επί 57 χρόνια με τους πελάτες του, που φέρουν τον Όμιλο να βρίσκεται σταθερά στις κορυφαίες θέσεις στον κλάδο των φαρμάκων στην Ελλάδα.