Ανθρώπινο Δυναμικό

Καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων διαχρονικά υπήρξε η συμβολή του έμπειρου και αφοσιωμένου ανθρώπινου δυναμικού.  O Όμιλος  απασχολεί περί τους 110 εργαζομένους εκ των οποίων 2 φαρμακοποιούς, και 15 με πτυχίο βοηθού φαρμακοποιού.  Καταβάλλεται μια διαρκής προσπάθεια επιμόρφωσης και ανάπτυξης τωνβεπαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων.  Διοργανώνονται σεμινάρια, εξειδικευμένα μαθήματα και υπάρχει μια διαρκής εσωτερική εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων.

Στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών (παραγγελιοληψία) απασχολούνται 30 τηλεφωνήτριες, οι περισσότερες εκ των οποίων με πτυχίο βοηθού φαρμακοποιού και προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στο χώρο του φαρμακείου. Είναι άριστα καταρτισμένοι επαγγελματίες που γνωρίζουν τις ανάγκες και την λειτουργία του φαρμακείου και μπορούν να εξυπηρετήσουν άμεσα και γρήγορα. Στόχος είναι ο συνεργάτης - επιστήμονας φαρμακοποιός - να μπορεί να επικεντρωθεί απρόσκοπτα στο έργο του.

Στον χώρο της Αποθήκης απασχολούνται εργαζόμενοι με πολυετή και εξειδικευμένη εμπειρία στον χειρισμό φαρμακευτικών προϊόντων. Στόχος είναι η διαχείριση των προϊόντων βάσει αυστηρών διαδικασιών που διασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων.

Στο φαρμακείο τα προϊόντα φτάνουν με επαγγελματίες οδηγούς που καθημερινά εκτελούν περί τα 120 δρομολόγια. Στόχος είναι η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των προϊόντων στον τελικό παραλήπτη με τήρηση όλων των διαδικασιών περί ορθής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων.

Άριστα εκπαιδευμένοι επαγγελματίες αποτελούν τον κορμό σε όλο το φάσμα των καθημερινών λειτουργιών της επιχείρησης. Εργάζονται υπεύθυνα και μεθοδικά για να διασφαλίζουν, τόσο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πελάτη, όσο και την ορθή διαχείριση των φαρμακευτικών προϊόντων και την προστασία του κοινωνικού συνόλου.