Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις του Ομίλου βρίσκονται σε ιδιόκτητη έκταση 16.000 τμ στην Ιωάννη Κρανιδιώτη 3, στον Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Το κτίριο όπου στεγάζονται οι δύο εταιρίες του Ομίλου είναι εμβαδού 10.000 τμ και αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη.

Η εταιρεία ΛΙΑΦΑΡΜ ΑΕ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε επενδυτικά πλάνα με στόχο την συνολική εξυπηρέτηση των πελατών της, τη διασφάλιση της ανοδικής πορείας και την παραμονή της στις κορυφαίες θέσεις στον κλάδο των φαρμάκων στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Το 2005 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 1η φάση (15 εκ. ευρώ) ενός επενδυτικού σχεδίου συνολικού ύψους 22,5 εκ. Ευρώ,  με σκοπό τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου αυτοματοποιημένου Κέντρου Διανομής που αποτελεί σήμερα τις κυρίως εγκαταστάσεις της εταιρίας.  

Στα τέλη 2008 ολοκληρώθηκε και η 2η φάση (7,5 εκ. ευρώ) του επενδυτικού σχεδίου. Με την ολοκλήρωση αυτής της επένδυσης η εταιρεία παρέχει πλέον αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πελάτες της, έχει δυνατότητα εκτέλεσης τριπλάσιου όγκου παραγγελιών με την προσθήκη ελάχιστου ανθρώπινου δυναμικού (σημερινή παραγωγική δυναμικότητα στο 35% των δυνατοτήτων του νέου εξοπλισμού), ενώ αποτελεί σημείο αναφοράς πρότυπου Logistic Center για ολόκληρη την Ευρώπη.

Η ασφάλεια των εργαζομένων και των προϊόντων αποτελεί βασική εταιρική μέριμνα και για το λόγο αυτό είναι ενσωματωμένη στο σχεδιασμό των εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται τελευταίας τεχνολογίας συστήματα που παρέχουν:

- Πυροπροστασία
- Building Access Control. Έλεγχος πρόσβασης σε κάθε σημείο των εγκαταστάσεων.
- Security Services (24ωρη φύλαξη)
- Σταθερές συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία, φωτισμός) ελεγχόμενες από Building Management System.

Η αυτοματοποίηση των εργασιών ανέρχεται στο 98%.  Από την παραλαβή των προϊόντων μέχρι και την τοποθέτηση της έτοιμης παραγγελίας στη ράμπα φόρτωσης, οι διαδικασίες διεξάγονται αυτόματα με υπερσύγχρονα μηχανήματα. Οι εγκαταστάσεις είναι ένα από τα πιο σύγχρονα Logistic Centers της Ευρώπης όπου αποθηκεύονται 15.000 προϊόντα και εκτελούνται καθημερινά 3.500 παραγγελίες πελατών με αυτοματοποιημένο τρόπο.
 
Η αυτοματοποίηση αυτή διασφαλίζει: 
                     
- Τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών κατά την προμήθεια,αποθήκευση καιεκτέλεση των παραγγελιών.
- Ταχύτητα και έγκαιρη παράδοση.
- Ελαχιστοποίηση των λαθών.
- Δυνατότητα εκτέλεσης1.200 παραγγελιών ανά ώρα.
 
Η φιλικότητα στο περιβάλλον είναι μέρος της φιλοσοφίας του Ομίλου και έχει ενσωματωθεί απόλυτα στο σχεδιασμό των εγκαταστάσεων. Χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες διαδικασίες και συστήματα προς την κατεύθυνση αυτή:

-Ανακύκλωση χάρτινων κιβωτίων.
-Χρήση ηλιακού φωτός για τον φωτισμό των εγκαταστάσεων (solar tubes).
-Χρήση φυσικού αερίου για τη θέρμανση και την ψύξη των εγκαταστάσεων.
-Το περιβάλλον των εγκαταστάσεων ελέγχεται αυτόματα από σύστημα BMS με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.