Ο Όμιλος

Ο Όμιλος εταιριών «ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ» αποτελείται από τις συστεγαζόμενες Φαρμακαποθήκες “ΙΩΝΑΣ ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ ΑΕ” (1959) και “ΛΙΑΦΑΡΜ ΑΕ” (2009) και  δραστηριοποιείται στον Κλάδο της χονδρικής πώλησης φαρμάκων, καλλυντικών, ορθοπεδικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων.  

Οι δύο εταιρίες του Ομίλου ανήκουν στα μέλη της οικογένειας Στρούμσα, κατέχουν ξεχωριστές άδειες  λειτουργίας Φαρμακαποθήκης και έχουν ως κύρια δραστηριότητα τον εφοδιασμό των φαρμακείων της Ελληνικής επικράτειας με φάρμακα, παραφαρμακευτικά είδη και καλλυντικά. 

Προμηθεύονται τα προϊόντα τους απευθείας από τους εγχώριους παραγωγούς ή τους νόμιμους αντιπροσώπους οίκων εξωτερικού στην Ελλάδα. Παράλληλες δραστηριότητες αποτελούν η αποκλειστική αντιπροσώπευση &  διανομή παραφαρμακευτικών προϊόντων, ο εφοδιασμός ιδιωτικών κλινικών η προώθηση συναφών προϊόντων στην αγορά και τα logistics.