Σκοπός των επιχειρήσεων του Ομίλου

Πρωταρχικός σκοπός του Ομίλου είναι η συνολική εξυπηρέτηση του Ελληνικού Φαρμακείου.  Με συνεχείς επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικά μέσα,  ο Όμιλος στοχεύει σε μακροχρόνιες συνεργασίες με τους συνεργάτες φαρμακοποιούς.  Η ΛΙΑΦΑΡΜ ΑΕ εξυπηρετεί καθημερινά 1000 φαρμακεία με ιδιόκτητο στόλο 40 οχημάτων σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 10.000 τμ. του Ομίλου ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ. Διαχειρίζεται  15.000 προϊόντα, που αποτελούν το σύνολο των προϊόντων που διακινούνται μέσω φαρμακείου.
 
Η λειτουργία των εταιριών του Ομίλου βασίζεται σε καταγεγραμμένες και πιστοποιημένες βάσει ISO 9001:2000 διαδικασίες, εναρμονισμένες απόλυτα με τις οδηγίες του ΕΟΦ περί ορθής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων (GDP).  Για το σκοπό αυτό καταβάλλεται μια διαρκής προσπάθεια εναρμόνισης των εσωτερικών διαδικασιών των εταιριών με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών. Οι υπερσύγχρονες αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις και το άρτια καταρτισμένο προσωπικό συμβάλλουν στην απρόσκοπτη τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην περαιτέρω διαμόρφωση των διαδικασιών λειτουργίας του Ομίλου.
 
Το μέλλον του Ομίλου βασίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό του και στις μακροχρόνιες σχέσεις που αναπτύσσει επί 57 χρόνια με τους πελάτες του, που φέρουν τον Όμιλο να βρίσκεται σταθερά στις κορυφαίες θέσεις στον κλάδο των φαρμάκων στην Ελλάδα.  
 
Η επιτυχία βασίζεται στα ακόλουθα σημεία:
 

  • Πελατοκεντρική φιλοσοφία.
  • Συνεχείς επενδύσεις σε Τεχνολογίες Αιχμής.
  • Εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας.
  • Δέσμευση απέναντι στους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους προμηθευτές.
  • Προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες.